HOME書籍検索 > 王羲之王獻之書法全集 全十八巻

王羲之王獻之書法全集 全十八巻

王羲之王獻之書法全集 全十八巻

[編修] 故宮博物院 [監訳] 河内利治

揃定価547,800円(揃本体498,000円) 
ISBN 978-4-8433-4758-4 C1371
A3判変型(385mm×255mm)/カラー図版/線装・経摺装(折り本)/各巻帙入り
刊行年月 2015年08月

関連情報

本書の内容

◎「二王」の中国内外の作品を網羅する決定版—。限定80セット!ご予約承ります。

発行:科学出版社東京株式会社
発売:株式会社ゆまに書房

  二王書法に関する出版物が増えてはいるものの、その多くは翻刻、転刻を繰り返したために質が悪く、二王書法を深く理解し、その全容を把握することは困難である。こうした状況は、二王書法の歴史的価値や芸術性の高さに見合わないばかりか、書法の学習者や研究者からの要望に応えるものでもなく、悲しむべきことである。今回(……中略……)出版する『王羲之・王献之書法全集』は、現在に伝わる二王書法の作品・資料をほぼ網羅し、二王書法の全貌を初めて世に示すものである。これは美術出版界にとって一大事業であるとともに、現代書法界にとっても一大事件である。本全集の出版は、芸術的側面からも学術的側面からも、重要な意義をもつ。 (「序文」より)

本書の特色

●故宮博物院による総力編纂。中国内外の「二王」書法の作品・資料をほぼ網羅。
 北京の故宮博物院が、総力を挙げて中国内外の収蔵機関の作品・資料を博捜。収録した「二王」関連の文物は百四十八件。

●原本を新たに撮影し、原寸大カラー で収録した極めて鮮明な図版。
 より鮮明な図版を提供するべく、収録作品中、現存するものは全て原本を新たに撮影し直し、原寸大カラーで収録(「総覧」「法帖付録」を除く)した。

●新たな構成を採用、目指す情報に すぐにたどり着くことができる。
 「碑刻」「法帖」「法書」に分類し、「法帖」はさらに「集帖」「専帖」「単帖」に分類。特に「集帖」はその数が膨大なため、「原刻」と「翻刻」とに分類。「原刻」は本編に、「翻刻」は付録に収録した。この分類方法により目指す情報にすぐにたどり着くことができる。

●現存する宋代の原刻本を網羅。
 宋代の碑刻や拓本は、「二王」真筆の気韻をよく伝えるものである。これにより宋代の原刻本であれば、紙の破れや欠損部分まで漏らさず原寸大で収録した。例えば、王羲之の草書『十七帖』などは、中国国内で最高とされている開封博物館所蔵のものに加え、伝拓が精緻で保存状態もよく、多くの優れた点が見られる、京都国立博物館所蔵の上野本も収録した。

●風格が異なるものを全て収録。
 同じ書作品でも、刻帖によって、その風格がそれぞれ異なる。今日、「二王」の書を学ぶにあたって同時に多くの側面から学ぶようにすれば得るものも多く、偏った面だけ取れば損失も多くなるだろう。そのため全集では、同じ書でありながら風格が異なる諸帖を可能な限り網羅し、収録した。

王羲之王獻之書法全集 第一回配本/全六巻(第一巻〜第六巻)

刊行年月 2015年08月 揃定価184,800円 (揃本体168,000円) ※分売不可 ISBN978-4-8433-4759-1

●第一巻 総 覧 総目録/概論/図版目録/図版/図版解説/釈文/ほか
●第二巻 碑 刻 宋拓 集王聖教序(国家博物館蔵)/宋拓 墨皇本集王聖教序(天津博物館蔵)/興福寺断碑(国家図書館蔵)
●第三巻 碑 刻 北宋拓 集王聖教序(上海図書館蔵)/北宋拓 集王聖教序(故宮博物院蔵)/宋拓 唐新集金剛般若波羅蜜経(故宮博物院蔵)
●第四巻 法 帖 宋拓 懋勤殿本淳化閣帖 巻六〜巻八(故宮博物院蔵)
●第五巻 法 帖 宋拓 懋勤殿本淳化閣帖 巻九・巻十(故宮博物院蔵)/宋拓 紹興国子監本淳化閣帖 巻九(上海図書館蔵)
●第六巻 法 帖 宋拓 安思遠旧蔵本淳化閣帖 巻六〜巻八(上海博物館蔵)

王羲之王獻之書法全集 第二回配本/全六巻(第七巻〜第十二巻)

刊行年月 2015年09月 揃定価181,500円 (揃本体165,000円) ※分売不可 ISBN978-4-8433-4760-7

●第七巻 法帖 宋拓 馮銓旧蔵本絳帖 前巻六〜巻十・後巻三〜七(故宮博物院蔵)
●第八巻 法帖 方一軒旧蔵本絳帖 後巻七(故宮博物院蔵)/宋拓 研山堂旧蔵本絳帖 前巻九・前巻十(故宮博物院蔵)/宋拓 大観帖 巻六(南京大学蔵)/宋拓 大観帖 巻七(国家博物館蔵)/宋拓 大観帖 巻八・巻十(故宮博物院蔵)
●第九巻 法帖 墨拓 汝帖巻六(故宮博物院蔵)/宋拓 蘭亭続帖巻三(上海博物館蔵)/宋拓 王右軍六十帖(故宮博物院蔵)/宋拓 鼎帖(上海図書館蔵)
●第十巻 法帖 宋拓 孫承沢旧蔵本澄清堂帖 巻一・巻三・巻四(故宮博物院蔵)/宋拓 邢侗旧蔵本澄清堂帖 巻二・続五(故宮博物院蔵)/宋拓 邢侗旧蔵本澄清堂帖残帖 巻三・巻四(故宮博物院蔵)
●第十一巻 法帖 宋拓 宝晋斎法帖 巻一〜巻七(上海図書館蔵)
●第十二巻 法帖(集帖付録十一種)宋拓 泉州本淳化閣帖(香港中文大学蔵)/宋拓 泉州本淳化閣帖 巻六〜巻十(上海図書館蔵)/宋拓 泉州本淳化閣残帖 巻六・巻十(故宮博物院蔵)/ほか

王羲之王獻之書法全集 第三回配本/全六巻(第十三巻〜第十八巻)

刊行年月 2015年09月 揃定価181,500円 (揃本体165,000円) ※分売不可 ISBN978-4-8433-4761-4

●第十三巻 法帖(集帖付録二十八種) 元拓 淳化閣帖 巻六〜巻十(故宮博物院蔵)/明拓 泉州本淳化閣帖 巻六〜巻十(故宮博物院蔵)/墨拓 粛府本淳化閣帖 巻六〜巻十(故宮博物院蔵)/遵訓閣重摹淳化法帖 巻六〜巻十(国家図書館蔵)/ほか 
●第十四巻 法帖 宋拓 十七帖(開封博物館蔵)/宋拓 十七帖(京都国立博物館蔵)/宋拓 十七帖(故宮博物院蔵)
●第十五巻 法帖 宋拓 十七帖(香港中文大学蔵)/宋拓 定武蘭亭序(呉炳本 東京国立博物館蔵)/宋拓 黄庭経(清孫澄之旧蔵本 上海図書館蔵)/宋拓 晋唐小楷六種(選五種 故宮博物院蔵)/宋拓 晋唐小楷帖(選五種 故宮博物院蔵)
●第十六巻 法帖(単帖付録五十六種) 宋拓 十七帖(東京国立博物館蔵)/宋拓 十七帖(上海図書館蔵)/南宋拓 王羲之十七帖(故宮博物院蔵)/宋拓 王右軍十七帖(故宮博物院蔵)/宋拓 館本十七帖(故宮博物院蔵)/宋拓 十七帖(故宮博物院蔵)/宋拓 唐人双鉤十七帖(故宮博物院蔵)/元拓 十七帖(故宮博物院蔵)/明拓 十七帖(故宮博物院蔵)/ほか 
●第十七巻 法書 王羲之蘭亭序(馮承素模本—八柱第三本— 故宮博物院蔵)/王羲之雨後帖(故宮博物院蔵)/王獻之東山松帖(故宮博物院蔵)/王獻之中秋帖(故宮博物院蔵)/王羲之寒切帖(天津博物館蔵)/王羲之上虞帖(上海博物館蔵)/王獻之鴨頭丸帖(上海博物館蔵)/王羲之曹娥誄辞(遼寧省博物館蔵)/王氏一門書翰(万歳通天進帖 遼寧省博物館蔵)
●第十八巻 法書 王羲之喪乱帖(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)/王羲之孔侍中帖(前田育徳会蔵)/王獻之地黄湯帖(台東区立書道博物館蔵)/王羲之遊目帖(原本焼失)/王羲之行穰帖(プリンストン大学蔵)/王羲之旃罽胡桃帖(唐敦煌本臨書 フランス国立図書館蔵)/王羲之瞻近帖・龍保帖(唐敦煌本臨書 大英図書館蔵)/王羲之快雪時晴帖(台北故宮博物院蔵)/奉橘帖(台北故宮博物院蔵)/王羲之遠宦帖(台北故宮博物院蔵)/王羲之大道帖(台北故宮博物院蔵)